Lijst met processen

U kunt Internet Explorer zo configureren dat wordt voorkomen dat actieve inhoud die via beperkte protocollen wordt verkregen, op onveilige wijze wordt uitgevoerd. Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen of het beperken van inhoud die is verkregen via beperkte protocollen, al dan niet is toegestaan.

Met deze beleidsinstelling kunnen beheerders toepassingen definiëren waarvoor zij het beperken van actieve inhoud die via beperkte protocollen wordt verkregen, al dan niet willen toestaan.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt en de waarde 1 invoert, is het beperken van actieve inhoud die via beperkte protocollen wordt verkregen, toegestaan. Als u de waarde 0 invoert, is het beperken van inhoud die via beperkte protocollen is opgehaald, niet toegestaan. Bij Waardenaam moet u de naam van het uitvoerbare bestand opgeven. Als Waardenaam geen naam bevat of als bij Waarde niet de waarde 0 of 1 is opgegeven, wordt de beleidsinstelling genegeerd.

Geef geen processen van Bestandenverkenner of Internet Explorer op in deze lijst: gebruik de verwante beleidsinstelling voor processen van Internet Explorer om deze processen in of uit te schakelen. Als de beleidsinstelling Alle processen is ingeschakeld, hebben de processen die zijn geconfigureerd in dit vak, voorrang boven deze instelling.

Als u deze beleidsinstelling uitschakelt of niet configureert, is de beveiligingsfunctie toegestaan.


Ondersteund op: Ten minste Internet Explorer 6.0 in Windows XP met Service Pack 2 of Windows Server 2003 met Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Lijst met processen:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTOCOL_LOCKDOWN
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)