Processlista

Internet Explorer använder MIME-data (Multipurpose Internet Mail Extensions) för att bestämma hur filer som tas emot via en webbserver ska hanteras.

Den här principinställningen bestämmer om Internet Explorer kräver att all filtypsinformation från webbservrar ska vara konsekvent. Om MIME-typen för en fil exempelvis är text/plain, men MIME-kontroll antyder att filen faktiskt är körbar, byter Internet Explorer namn på filen genom att spara den i Internet Explorer-cachen med ett nytt filnamnstillägg.

Administratörer kan använda den här principinställningen för att bestämma i vilka program som den här säkerhetsfunktionen ska förhindras eller tillåtas.

Om du aktiverar den här principinställningen och anger värdet 1 används MIME-hantering. Om du anger värdet 0 tillåts filtypsinformation att vara inkonsekvent. Värdenamnet är namnet på den körbara filen. Om ett värdenamn är tomt, eller om värdet inte är 0 eller 1, ignoreras principinställningen.

Lägg inte till Internet Explorer-processerna i den här listan: Använd den relaterade principen för Internet Explorer-processer om du vill aktivera eller inaktivera IE-processer. Om principinställningen Alla processer har aktiverats får de processer som konfigureras i den här rutan företräde framför den inställningen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen tillåts säkerhetsfunktionen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_MIME_HANDLING
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Processlista:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_MIME_HANDLING
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)