Seznam procesů

V aplikaci Internet Explorer je možné pomocí skriptů otevírat různá okna a měnit jejich velikost a umístění. Funkce zabezpečení Omezení otevírání oken pomocí skriptů omezuje automaticky otevíraná okna a zabraňuje skriptům otevírat okna, ve kterých není viditelný titulek a stavový řádek, nebo okna, která zakrývají titulek či stavový řádek jiných oken.

Toto nastavení zásad umožňuje správcům určit aplikace, pro které chtějí tuto funkci zabezpečení povolit či zakázat.

Pokud toto nastavení zásad povolíte a zadáte hodnotu 1, nebude možné taková okna otevřít. Pokud zadáte hodnotu 0, nebude na otevírání oken použito žádné omezení. Pole Název hodnoty určuje název spustitelného souboru. Je-li pole Název hodnoty prázdné nebo hodnota není 0 nebo 1, nastavení zásad se neuplatní.

Nezadávejte procesy aplikace Internet Explorer do tohoto seznamu: Procesy aplikace IE povolte nebo zakažte pomocí souvisejících zásad Procesy aplikace Internet Explorer. Pokud je povoleno nastavení zásad Všechny procesy, pak procesy nakonfigurované v tomto poli mají před tímto nastavením přednost.

Pokud toto nastavení zásad zakážete nebo nenakonfigurujete, funkce zabezpečení bude povolena.


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 6.0 v systému Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Seznam procesů:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WINDOW_RESTRICTIONS
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)