Vynechat dotazování na přístup ke schránce pro skripty spuštěné v procesu aplikace Internet Explorer

Toto nastavení zásad umožňuje při použití skriptu spuštěného v procesu aplikace Internet Explorer vynechat výzvu při komunikaci se schránkou (operace odstranit, kopírovat a vložit) a akce adresy URL v zóně je nastavena na zobrazení výzvy.

Jestliže toto nastavení zásad povolíte, uživatel nebude vyzván při operacích skriptu spuštěného v procesu aplikace Internet Explorer se schránkou. Pokud bude chování zóny v procesu aplikace Internet Explorer nastaveno s výzvou, bude výzva vynechána a komunikace se schránkou bez výzvy bude povolena.

Jestliže toto nastavení zásad zakážete, uživatel bude vyzván při operacích skriptu spuštěného v procesu aplikace Internet Explorer se schránkou.

Pokud toto nastavení zásad nenakonfigurujete, budou zachovány současné hodnoty akce adresy URL v aplikaci Internet Explorer.


Podporováno na: Alespoň aplikace Internet Explorer 7.0
Povolit zásadu:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ1
Zakázat zásadu:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)