Παράκαμψη εμφάνισης ερώτησης για την πρόσβαση δεσμών ενεργειών που εκτελούνται στη διεργασία του Internet Explorer στο Πρόχειρο

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να παρακάμπτετε τις ερωτήσεις όταν οι δέσμες ενεργειών που εκτελούνται στη διεργασία του Internet Explorer επιχειρούν να εκτελέσουν μια λειτουργία προχείρου (διαγραφή, αντιγραφή ή επικόλληση) και η ενέργεια URL για τη ζώνη έχει οριστεί ώστε να εμφανίζει ερώτηση.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής δεν θα εμφανίζεται μήνυμα προτροπής στο χρήστη όταν κάποια δέσμη ενεργειών που εκτελείται στη διεργασία του Internet Explorer εκτελεί μια λειτουργία προχείρου. Στη διεργασία του Internet Explorer, εάν η συμπεριφορά ζώνης έχει οριστεί ώστε να εμφανίζεται ερώτηση, θα παρακάμπτεται και θα ενεργοποιείται.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής θα εμφανίζεται μήνυμα προτροπής στο χρήστη όταν κάποια δέσμη ενεργειών που εκτελείται στη διεργασία του Internet Explorer επιχειρεί να εκτελέσει μια λειτουργία προχείρου.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, θα υπερισχύουν οι τρέχουσες τιμές της ενέργειας URL για τη διεργασία του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)