Inaktivera meddelanden vid åtkomst till Urklipp för skript som körs i Internet Explorer-processen

Med den här principinställningen kan du inaktivera meddelanden när ett skript som körs i Internet Explorer-processen försöker utföra en åtgärd som involverar Urklipp (ta bort, kopiera eller klistra in) och inställningen Fråga har aktiverats för URL-åtgärden för zonen.

Om du aktiverar den här principinställningen visas inget meddelande för användaren när ett skript som körs i Internet Explorer-processen utför en åtgärd som involverar Urklipp. Om inställningen Fråga har aktiverats för zonens beteende i Internet Explorer-processen kringgås inställningen när principinställningen aktiveras.

Om du inaktiverar den här principinställningen visas en fråga för användaren när ett skript som körs i Internet Explorer-processen försöker utföra en åtgärd som involverar Urklipp.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen tillämpas de aktuella värdena för URL-åtgärden för Internet Explorer-processen.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Aktivera princip:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ1
Inaktivera princip:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Promptiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)