Definer programmer og prosesser som har tilgang til utklippstavlen uten spørremelding

Med denne policyinnstillingen kan du definere programmer og prosesser som har tilgang til utklippstavlen uten at brukeren må bekrefte.

Obs! Ikke angi Internet Explorer-prosesser i denne listen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Internet Explorer-prosesser, bruker du policyinnstillingen for å hoppe over bekreftelse for tilgang til utklippstavlen for skript som kjører i Internet Explorer-prosessen. Hvis policyinnstillingen for å hoppe over bekreftelse for tilgang til utklippstavlen for skript som kjører i en hvilken som helst prosess, er aktivert, prioriteres prosesser som er konfigurert i denne policyinnstillingen, fremfor policystillingen nevnt over.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen og angir verdien 1, hoppes det over bekreftelser. Hvis du angir verdien 0, hoppes det ikke over bekreftelser. Verdinavnet er navnet på den kjørbare filen. Policyinnstillingen ignoreres hvis verdinavnet er tomt eller verdien ikke er 0 eller 1.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen for et program eller en prosess i listen, kan et skript utføre en utklippstavleoperasjon uten at brukeren må bekrefte. Hvis sonefunksjonen er angitt til å be om bekreftelse, vil den bli hoppet over og aktivert.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen for et program eller en prosess i listen, kan ikke et skript som kjører i programmet eller prosessen, hoppe over bekreftelsen om å slette, kopiere eller lime inn fra utklippstavlen.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil gjeldende verdier for URL-handlingen for et program eller en prosess i listen bli brukt.


Støttes av: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
Value NameListBox_Support_Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Prosessliste:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Feature_Enable_Script_Paste_URLAction_If_Prompt
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)