Angi maksimalt antall WebSocket-tilkoblinger per server

Denne policyinnstillingen lar deg endre standardgrensen for WebSocket-tilkoblinger per server. Standardgrensen er seks. Du kan velge en verdi fra to til og med 128.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, bruker Internet Explorer tilkoblingsgrensen du setter i denne policyinnstillingen.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, bruker Internet Explorer standard tilkoblingsgrense for WebSocket på seks tilkoblinger per server.


Støttes av: Minst Internet Explorer 10.0
Maksimalt antall tilkoblinger:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBSOCKET_MAXCONNECTIONSPERSERVER
Value Nameiexplore.exe
Value TypeREG_DWORD
Default Value6
Min Value2
Max Value128

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)