Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να ελέγχετε εάν οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν λήψη υπογεγραμμένων στοιχείων ελέγχου ActiveX από μια σελίδα της ζώνης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν λήψη υπογεγραμμένων στοιχείων ελέγχου χωρίς παρέμβαση από το χρήστη. Εάν επιλέξετε "Ερώτηση" από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, οι χρήστες θα ερωτώνται για τη λήψη στοιχείων ελέγχου που έχουν υπογραφεί από εκδότες οι οποίοι δεν θεωρούνται αξιόπιστοι. Ο κώδικας που είναι υπογεγραμμένος από αξιόπιστους εκδότες λαμβάνεται χωρίς την εμφάνιση μηνυμάτων.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, δεν θα είναι δυνατή η λήψη υπογεγραμμένων στοιχείων ελέγχου.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες θα ερωτώνται για τη λήψη στοιχείων ελέγχου που έχουν υπογραφεί από εκδότες οι οποίοι δεν θεωρούνται αξιόπιστοι. Ο κώδικας που είναι υπογεγραμμένος από αξιόπιστους εκδότες λαμβάνεται χωρίς την εμφάνιση μηνυμάτων.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή


 1. Ενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1001
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Απενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1001
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Ερώτηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1001
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)