Πρότυπο ζώνης Internet

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ασφαλείας σάς επιτρέπει να ορίζετε τις ρυθμίσεις πολιτικής στη συγκεκριμένη ζώνη σύμφωνα με ένα επιλεγμένο επίπεδο ασφαλείας, για παράδειγμα, "Χαμηλό", "Μεσαίο-Χαμηλό", "Μεσαίο" ή "Υψηλό".

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής προτύπου και επιλέξετε ένα επίπεδο ασφαλείας, όλες οι τιμές για μεμονωμένες ρυθμίσεις στη ζώνη θα αντικαθίστανται από τις τυπικές προεπιλογές του προτύπου.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής προτύπου, δεν θα ορίζεται κανένα επίπεδο ασφαλείας.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής προτύπου, δεν θα ορίζεται κανένα επίπεδο ασφαλείας.

Σημείωση. Η Ασφάλεια Κλειδωμένης ζώνης τοπικού υπολογιστή και το Κλείδωμα πρωτοκόλλων δικτύου λειτουργούν με τη σύγκριση των ρυθμίσεων στη ζώνη της ενεργού διεύθυνσης URL με τις ρυθμίσεις στην αντίστοιχη κλειδωμένη ζώνη. Εάν επιλέξετε ένα επίπεδο ασφαλείας για οποιαδήποτε ζώνη (συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής για κανένα επίπεδο ασφαλείας), θα πρέπει να γίνει η ίδια αλλαγή και στην αντίστοιχη κλειδωμένη ζώνη.

Σημείωση. Συνιστάται οι ρυθμίσεις πολιτικής προτύπου να ορίζονται σε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) και τυχόν σχετικές μεμονωμένες ρυθμίσεις πολιτικής να ορίζονται σε ξεχωριστό GPO. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες διαχείρισης πολιτικής ομάδας (για παράδειγμα, προτεραιότητα, μεταβίβαση ή επιβολή) για την εφαρμογή μεμονωμένων ρυθμίσεων σε συγκεκριμένους προορισμούς.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
Value NameInternetZoneTemplate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31001REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31004REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31200REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31201REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31206REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31207REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31208REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31209REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3120aREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3120bREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31400REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31402REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31405REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31406REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31407REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31409REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31601REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31604REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31605REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31606REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31607REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31608REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31609REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3160AREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31800REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31802REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31803REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31804REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31807REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31808REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31809REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3180aREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3180bREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a00REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a02REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a03REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a04REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a05REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31a06REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31c00REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\31e05REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32000REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32001REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32004REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32005REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32100REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32101REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32102REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32103REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32104REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32105REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32106REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32200REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32201REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32300REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32301REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32400REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32401REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32402REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32500REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32600REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\32700REG_DWORD

Internet


 1. Χαμηλό
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
  Value NameInternet
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
  Registry HiveRegistry Path:Value NameValue TypeValue
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1001REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1004REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1201REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1206REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1207REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1208REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1209REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120bREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1405REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1406REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1407REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1409REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1601REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1604REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1605REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1606REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1607REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1608REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1609REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies160AREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1800REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1802REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1803REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1804REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1807REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1808REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1809REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180aREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180bREG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a00REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a02REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a03REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a04REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a05REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a06REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1c00REG_DWORD196608
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1e05REG_DWORD196608
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2000REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2001REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2004REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2005REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2100REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2101REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2102REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2103REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2104REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2105REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2106REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2201REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2300REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2301REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2401REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2500REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2600REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2700REG_DWORD3
 2. Μεσαίο χαμηλό
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
  Value NameInternet
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
  Registry HiveRegistry Path:Value NameValue TypeValue
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1001REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1004REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1206REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1207REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1208REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1209REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120bREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1405REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1406REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1407REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1409REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1601REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1604REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1605REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1606REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1607REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1608REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1609REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies160AREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1800REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1802REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1803REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1804REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1807REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1808REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1809REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180aREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180bREG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a00REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a02REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a03REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a04REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a05REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a06REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1c00REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1e05REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2000REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2001REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2004REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2005REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2100REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2101REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2102REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2103REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2104REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2105REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2106REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2201REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2300REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2301REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2401REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2500REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2600REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2700REG_DWORD3
 3. Μεσαίο
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
  Value NameInternet
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
  Registry HiveRegistry Path:Value NameValue TypeValue
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1001REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1004REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1206REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1207REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1208REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1209REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120bREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1405REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1406REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1407REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1409REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1601REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1604REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1605REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1606REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1607REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1608REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1609REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies160AREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1800REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1802REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1803REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1804REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1807REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1808REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1809REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180aREG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180bREG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a00REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a02REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a03REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a04REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a05REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a06REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1c00REG_DWORD65536
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1e05REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2000REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2001REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2004REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2005REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2100REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2101REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2102REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2103REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2104REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2105REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2106REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2200REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2300REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2301REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2401REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2500REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2600REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2700REG_DWORD0
 4. Μεσαίο υψηλό
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
  Value NameInternet
  Value TypeREG_DWORD
  Value5
  Registry HiveRegistry Path:Value NameValue TypeValue
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1001REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1004REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1200REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1206REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1207REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1208REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1209REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120bREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1405REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1406REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1407REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1409REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1601REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1604REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1605REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1606REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1607REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1608REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1609REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies160AREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1800REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1802REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1803REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1804REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1807REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1808REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1809REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180bREG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a00REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a02REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a03REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a04REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a05REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a06REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1c00REG_DWORD65536
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1e05REG_DWORD131072
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2000REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2001REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2004REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2005REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2100REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2101REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2102REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2103REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2104REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2105REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2106REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2200REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2300REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2301REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2400REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2401REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2402REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2500REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2600REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2700REG_DWORD0
 5. Υψηλό
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies
  Value NameInternet
  Value TypeREG_DWORD
  Value4
  Registry HiveRegistry Path:Value NameValue TypeValue
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1001REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1004REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1200REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1206REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1207REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1208REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1209REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies120bREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1400REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1402REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1405REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1406REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1407REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1409REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1601REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1604REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1605REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1606REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1607REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1608REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1609REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies160AREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1800REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1802REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1803REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1804REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1807REG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1808REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1809REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180aREG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies180bREG_DWORD1
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a00REG_DWORD65536
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a02REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a03REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a04REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a05REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1a06REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1c00REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies1e05REG_DWORD65536
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2000REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2001REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2004REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2005REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2100REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2101REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2102REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2103REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2104REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2105REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2106REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2200REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2201REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2300REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2301REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2400REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2401REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2402REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2500REG_DWORD0
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2600REG_DWORD3
  HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Template Policies2700REG_DWORD0


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)