Java-behörighet

Du kan använda den här principinställningen för att hantera behörigheter för Java-appletar.

Om du aktiverar den här principinställningen kan du välja alternativ i listrutan. "Anpassad" används om du vill ange behörighetsinställningar enskilt.

"Låg säkerhet" används om du vill tillåta appletar att utföra alla åtgärder.

"Normal säkerhet" används om du vill tillåta att appletar körs i begränsat läge (sandbox, ett område i minnet utanför vilket programmet inte kan göra anrop) samt aktivera funktioner, t.ex. arbetsutrymme (ett säkert lagringsområde på klientdatorn) och användarstyrd fil-I/O.

"Hög säkerhet" används om du vill tillåta appletar att köras i begränsat läge (sandbox). "Inaktivera Java" används om du vill förhindra all körning av appletar.

Om du inaktiverar den här principinställningen går det inte att köra Java-appletar.

Om du inte konfigurerar den här inställningen, används normal säkerhet.


Stöds på: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Java-behörighet


 1. Hög säkerhet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1C00
  Value TypeREG_DWORD
  Value65536
 2. Normal säkerhet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1C00
  Value TypeREG_DWORD
  Value131072
 3. Låg säkerhet
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1C00
  Value TypeREG_DWORD
  Value196608
 4. Anpassat
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1C00
  Value TypeREG_DWORD
  Value8388608
 5. Inaktivera Java
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1
  Value Name1C00
  Value TypeREG_DWORD
  Value0


inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)