Ενεργοποίηση ανίχνευσης MIME

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε την ανίχνευση MIME για τον προβιβασμό ενός αρχείου από έναν τύπο σε κάποιον άλλο βάσει της ανίχνευσης MIME. Η ανίχνευση MIME είναι η αναγνώριση από τον Internet Explorer του τύπου ενός αρχείου βάσει της υπογραφής bit.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η δυνατότητα ασφάλειας ανίχνευσης MIME δεν θα εφαρμόζεται σε αυτήν τη ζώνη. Η ζώνη ασφάλειας θα λειτουργεί χωρίς το επιπλέον επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από αυτήν τη δυνατότητα.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, πιθανόν επικίνδυνες ενέργειες δεν θα μπορούν να εκτελεστούν. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας του Internet Explorer θα είναι ενεργοποιημένο για αυτήν τη ζώνη, όπως υπαγορεύεται από τις ρυθμίσεις ελέγχου του χαρακτηριστικού για τη διεργασία.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, η δυνατότητα ασφάλειας ανίχνευσης MIME δεν θα εφαρμόζεται σε αυτήν τη ζώνη.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Ενεργοποίηση ανίχνευσης MIME


 1. Ενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2
  Value Name2100
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Απενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2
  Value Name2100
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)