Tillat aktivt innhold over begrensede protokoller tilgang til datamaskinen

Med denne policyinnstillingen kan du administrere om en ressurs som bruker en administratorbegrenset protokoll i sonen Intranett kan kjøre aktivt innhold som for eksempel skript, ActiveX, Java og binærkodeoppførsel. Listen over begrensede protokoller kan defineres i avsnittet Begrensede protokoller i sonen Intranett under policyinnstillingen Låsing av nettverksprotokoll.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, blir ikke tilgang til innhold i sonen Intranett berørt, selv for protokoller på den begrensede listen. Hvis du velger Spør i rullegardinlisten, vises varslingslinjen slik at du kan ta kontroll over tvilsomt innhold du har fått tilgang til via begrensede protokoller, mens innhold via andre protokoller er uberørt.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, blir alle forsøk på å få tilgang til slikt innhold via de begrensede protokollene blokkert.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vises varslingslinjen slik at du kan ta kontroll over tvilsomt innhold du har fått tilgang til via begrensede protokoller når sikkerhetsfunksjonen Låsing av nettverksprotokoll er aktivert.


Støttes av: Minst Internet Explorer 6.0 i Windows XP med Service Pack 2 eller Windows Server 2003 med Service Pack 1
Tillat aktivt innhold over begrensede protokoller tilgang til datamaskinen


 1. Aktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name2300
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Deaktiver
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name2300
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 3. Spør
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
  Value Name2300
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)