Συμπερίληψη της τοπικής διαδρομής κατά την αποστολή αρχείων από το χρήστη σε διακομιστή

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ελέγχει αν θα αποστέλλονται ή όχι τα στοιχεία τοπικής διαδρομής κατά την αποστολή αρχείου μέσω μιας φόρμας HTML από το χρήστη. Εάν οι πληροφορίες της τοπικής διαδρομής αποστέλλονται, ενδέχεται να αποκαλυφθούν ακούσια στο διακομιστή ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, τα αρχεία που αποστέλλονται από την επιφάνεια εργασίας του χρήστη ενδέχεται να περιέχουν το όνομα χρήστη ως τμήμα της διαδρομής.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, τα στοιχεία διαδρομής αποστέλλονται κατά την αποστολή αρχείου μέσω μιας φόρμας HTML από το χρήστη.

Εάν απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, τα στοιχεία διαδρομής αφαιρούνται κατά την αποστολή αρχείου μέσω μιας φόρμας HTML από το χρήστη.

Εάν δεν διαμορφώσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν κατά την αποστολή ενός αρχείου μέσω μιας φόρμας HTML θα αποστέλλονται τα στοιχεία διαδρομής. Από προεπιλογή, τα στοιχεία διαδρομής αποστέλλονται.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Συμπερίληψη της τοπικής διαδρομής καταλόγου κατά την αποστολή αρχείων σε διακομιστή


 1. Ενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3
  Value Name160A
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Απενεργοποίηση
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Lockdown_Zones\3
  Value Name160A
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)