Luettelo vyöhykkeisiin yhdistetyistä sivustoista

Tämän asetuksen avulla voidaan hallita luetteloa sivustoista, jotka halutaan yhdistää tiettyihin suojausvyöhykkeisiin. Näihin vyöhykenumeroihin on yhdistetty suojausasetukset, joita käytetään kaikkien vyöhykkeen sivustojen kanssa.

Internet Explorerilla on 4 suojausvyöhykettä, jotka on numeroitu numeroilla 1–4, ja tämä käytäntö käyttää niitä yhdistämään sivustot vyöhykkeisiin. Vyöhykkeet on numeroitu seuraavasti: (1) Intranet-vyöhyke, (2) Luotetut sivustot -vyöhyke, (3) Internet-vyöhyke ja (4) Kielletyt sivustot -vyöhyke. Kaikille näille vyöhykkeille voidaan määrittää asetukset muiden käytäntöasetusten kautta ja vyöhykkeiden oletusasetukset ovat seuraavat: Luotetut sivustot -vyöhyke käyttää pienen suojauksen mallia, Intranet-vyöhyke käyttää melko pienen suojauksen mallia, Internet-vyöhyke käyttää normaalin suojauksen mallia ja Kielletyt sivustot -vyöhyke käyttää suuren suojauksen mallia. (Paikallisella vyöhykkeessä ja lukitussa paikallisessa vyöhykkeessä on erityisiä suojausasetuksia paikallisen tietokoneen suojaamiseksi.)

Jos tämä käytäntöasetus otetaan käyttöön, voidaan määrittää luettelo sivustoista ja niitä vastaavista vyöhykenumeroista. Sivuston yhdistämisellä vyöhykkeeseen varmistetaan, että määritetyn vyöhykkeen suojausasetuksia käytetään sivuston kanssa.  Määritä jokaiselle luetteloon lisättävälle arvoparille seuraavat tiedot:

Arvonimi – intranetsivuston isäntä tai muunlaisen sivuston täydellinen toimialuenimi (FQDN-nimi). Arvonimi voi myös sisältää protokollatunnuksen. Jos esimerkiksi arvonimeksi asetetaan http://www.contoso.com, tämä asetus vaikuttaa vain http-protokollaan. Jos arvonimeksi asetetaan www.contoso.com, tämä asetus vaikuttaa kaikkiin protokolliin, esimerkiksi http-, https-, ftp-protokollaan. Arvoksi voidaan myös asettaa IP-osoite (esimerkiksi 127.0.0.1) tai IP-osoitealue (esimerkiksi 127.0.0.1-10). Jotta välttäisit ristiriitaiset käytännöt, älä sisällytä toimialueen nimen perässä olevia ylimääräisiä merkkejä, kuten vinoviivoja tai URL-polkua. Esimerkiksi arvoja www.contoso.com ja www.contoso.com/mail käsitellään samoina, ja näin ne olisivat ristiriidassa.

Arvo – numero, joka osoittaa, minkä vyöhykkeen suojausasetuksiin tämä sivusto tulisi yhdistää. Yllä olevat Internet Explorer -vyöhykkeiden arvot ovat 1–4.

Jos poistat tämän käytäntöasetuksen käytöstä tai jätät sen määrittämättä, käyttäjät voivat valita omat vyöhykkeiden ja sivustojen yhdistämisasetukset.


Tuettu: Vähintään Internet Explorer 6.0 Windows XP Service Pack 2:ssa tai Windows Server 2003 Service Pack 1:ssä
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Yhdistä vyöhykkeet sivustoihin tässä.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Hallintamallit (tietokoneet)

Hallintamallit (käyttäjät)