Lista przypisywanie witryn do stref

To ustawienie zasad umożliwia zarządzanie listą witryn, które mają być przypisane do konkretnej strefy zabezpieczeń. Te numery stref mają przypisane ustawienia zabezpieczeń mające zastosowanie do wszystkich witryn w danej strefie.

Program Internet Explorer ma 4 strefy zabezpieczeń ponumerowane od 1 do 4. Z tych liczb korzysta opisywane ustawienie zasad podczas przypisywania witryn do stref. Te strefy to: (1) strefa intranetowa, (2) strefa Zaufane witryny, (3) strefa internetowa i (4) strefa Witryny z ograniczeniami. Ustawienia zabezpieczeń dla każdej z tych stref można zdefiniować za pomocą innych ustawień zasad, przy czym ich domyślne ustawienia to: strefa Zaufane witryny (szablon Niski), strefa intranetowa (szablon Średnio-niski), strefa internetowa (szablon Średni), strefa Witryny z ograniczeniami (szablon Wysoki). (Dla strefy Komputer lokalny i jej zablokowanego odpowiednika zdefiniowano specjalne ustawienia zabezpieczeń chroniące komputer lokalny).

Jeśli to ustawienie zostanie włączone, będzie można wprowadzić listę witryn i przypisane im numery stref. Przypisanie witryny do strefy spowoduje, że ustawienia zabezpieczeń zdefiniowane dla danej strefy będą stosowane wobec danej witryny.  Dla każdego wpisu dodanego do tej listy należy wprowadzić następujące informacje:

Nazwa wartości — host witryny intranetowej lub w pełni kwalifikowana nazwa domeny w przypadku innych witryn. Nazwa wartości może też zawierać określony protokół. Na przykład wpisanie adresu http://www.contoso.com jako nazwy wartości nie będzie miało wpływu na inne protokoły. Wprowadzenie wyłącznie adresu www.contoso.com będzie miało wpływ na wszystkie protokoły związane z daną witryną, w tym http, https, ftp itd. Witrynę można również określić za pomocą jej adresu IP (np.127.0.0.1) lub zakresu adresów IP (np. 127.0.0.1-10). Aby uniknąć tworzenia zasad powodujących konflikty, nie należy po nazwie domeny umieszczać dodatkowych znaków, takich jak ukośniki lub ścieżki URL. Na przykład ustawienia zasad dla witryn www.contoso.com i www.contoso.com/mail będą traktowane przez program Internet Explorer jako dotyczące tej samej witryny, powodując tym samym konflikt.

Wartość — liczba określająca strefę, do której dana witryna ma być przypisana pod kątem ustawień zabezpieczeń. Strefy programu Internet Explorer opisane powyżej mają numery od 1 do 4.

Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone lub pozostanie nieskonfigurowane, użytkownicy będą mogli wybierać własne przypisania witryn do stref.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 6.0 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameListBox_Support_ZoneMapKey
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Tutaj wprowadź przypisania stref.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMapKey
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)