Καθορισμός μέγιστου ορίου αποθήκευσης βάσης δεδομένων που έχει προστεθεί στο ευρετήριο για όλους τους τομείς

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει το όριο αποθήκευσης δεδομένων για όλες τις συνδυασμένες βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο για κάποιον χρήστη. Όταν καθορίζετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, καταχωρείτε το όριο αποθήκευσης σε MB. Μόλις συμπληρωθεί το όριο, ο Internet Explorer ενημερώνει το χρήστη και ο χρήστης πρέπει να διαγράψει ορισμένες βάσεις δεδομένων από το ευρετήριο για να είναι δυνατή η αποθήκευση μιας ενημερωμένης βάσης δεδομένων στον υπολογιστή. Το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο χώρου αποθήκευσης για όλες τις βάσεις δεδομένων στο ευρετήριο είναι 4 GB.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο όριο χώρου αποθήκευσης για όλες τις βάσεις δεδομένων στο ευρετήριο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4 GB.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο αποθήκευσης για όλες τις βάσεις δεδομένων που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4 GB.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 10.0
Καθορισμός μέγιστου ορίου αποθήκευσης βάσης δεδομένων που έχει προστεθεί στο ευρετήριο για όλους τους τομείς

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\BrowserStorage\IndexedDB
Value NameTotalLimitInMB
Value TypeREG_DWORD
Default Value4096
Min Value1
Max Value99999

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)