Να μην επιτρέπεται ο καθορισμός του χρώματος των συνδέσεων στις οποίες έχει γίνει κλικ

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν το χρώμα των συνδέσεων ιστοσελίδας στις οποίες έχει ήδη γίνει κλικ. Οι κατάλληλες επιλογές χρωμάτων μπορούν να κάνουν περισσότερο ευδιάκριτες της συνδέσεις για ορισμένους χρήστες, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης.

Εάν ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει το χρώμα των συνδέσεων στις οποίες έχει γίνει κλικ στον Internet Explorer. Απαιτείται καθορισμός του χρώματος σύνδεσης (για παράδειγμα: 192,192,192).

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν το χρώμα για τις συνδέσεις στις οποίες έχει γίνει κλικ.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Χρώμα συνδέσεων που έχετε επισκεφθεί

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Settings
Value NameAnchor Color Visited
Value TypeREG_SZ
Default Value96,100,32

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)