Όρια δήλωσης

Περιορίζει την ποσότητα πληροφοριών που λαμβάνονται για προβολή εκτός σύνδεσης.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να καθορίσετε όρια στο μέγεθος και στον αριθμό των σελίδων των οποίων μπορεί να γίνει λήψη από τους χρήστες. Εάν οι χρήστες προσπαθήσουν να υπερβούν τον αριθμό των εγγραφών, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα δηλώνει ότι δεν μπορούν να ρυθμίσουν περισσότερες τοποθεσίες Web για προβολή εκτός σύνδεσης.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να προσδιορίσουν τον όγκο του περιεχομένου στο οποίο θα γίνεται αναζήτηση για νέες πληροφορίες και λήψη.

Προσοχή: Αν και η επιλογή "Μέγιστος αριθμός σελίδων χωρίς σύνδεση" καθορίζει τα επίπεδα μιας τοποθεσίας Web στα οποία γίνεται αναζήτηση για νέες πληροφορίες, δεν αλλάζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη στον "Οδηγό Αγαπημένων εκτός σύνδεσης".

Σημείωση: Οι χρόνοι έναρξης και λήξης για τη λήψη υπολογίζονται σε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Η ρύθμιση "Μέγιστο βάθος αναζήτησης σε σελίδες εκτός σύνδεσης" καθορίζει σε πόσα επίπεδα μιας τοποθεσίας Web θα γίνεται αναζήτηση για νέες πληροφορίες.


Υποστηρίζεται σε: Μόνο Internet Explorer 5.0 και Internet Explorer 6.0
Μέγιστο μέγεθος συνδρομών σε kilobyte:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Μέγιστος αριθμός σελίδων χωρίς σύνδεση:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionCount
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Ελάχιστος αριθμός λεπτών μεταξύ προγραμματισμένων ενημερώσεων:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMinUpdateInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Ώρα έναρξης αποτροπής προγραμματισμένων ενημερώσεων:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeBegin
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Ώρα λήξης αποτροπής προγραμματισμένων ενημερώσεων:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeEnd
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης σε σελίδες χωρίς σύνδεση:


 1. 0
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. 1
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. 2
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. 3
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)