Limity subskrypcji

Ogranicza ilość informacji pobieranych do przeglądania w trybie offline.

Jeśli ta zasada jest włączona, można ustalać limity rozmiaru i liczby stron, które mogą być pobierane przez użytkowników. Jeśli użytkownicy będą próbować przekroczyć liczbę subskrypcji, zostanie wyświetlony monit z informacją, że nie można skonfigurować więcej witryn sieci Web do przeglądania w trybie offline.

Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej zasady spowoduje, że użytkownicy będą mogli określać ilość zawartości, w której są wyszukiwane nowe informacje i która jest pobierana.

Uwaga: chociaż opcja Maksymalna liczba stron trybu offline określa, ile poziomów witryny sieci Web jest przeszukiwanych pod kątem nowych informacji, nie zmienia ona interfejsu użytkownika w Kreatorze ulubionych trybu offline.

Uwaga: początkowy i końcowy czas pobierania jest mierzony w minutach od północy. Ustawienie Maksymalna głębokość przeszukiwania stron trybu offline określa, ile poziomów witryny sieci Web jest przeszukiwanych pod kątem nowych informacji.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Maksymalny rozmiar subskrypcji w kilobajtach:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Maksymalna liczba stron trybu offline:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMaxSubscriptionCount
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Maksymalna liczba minut między zaplanowanymi aktualizacjami:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameMinUpdateInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value
Czas rozpoczęcia anulowania zaplanowanych aktualizacji:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeBegin
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Czas zakończenia anulowania zaplanowanych aktualizacji:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameUpdateExcludeEnd
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value1440
Maksymalna głębokość przeszukiwania stron trybu offline:


 1. 0
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. 1
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. 2
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. 3
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Value NameMaxWebcrawlLevels
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)