Kontrolki menu

Określa zestaw kontrolek Microsoft ActiveX służących do manipulowania menu podręcznymi w przeglądarce jako zatwierdzony przez administratora.

Włączenie tej zasady spowoduje, że te kontrolki będzie można uruchamiać w strefach zabezpieczeń, w których zezwolono na uruchamianie kontrolek zatwierdzonych przez administratora.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub nie zostanie skonfigurowana, te kontrolki nie będą określane jako zatwierdzone przez administratora.

Aby określić kontrolkę jako zatwierdzoną przez administratora, należy kliknąć pozycję Włączone, a następnie zaznaczyć pole wyboru dla kontrolki:

-- Menu MCSi — umożliwia autorom tworzącym w sieci Web kontrolowanie położenia i wyglądu menu podręcznych systemu Windows na stronach sieci Web
-- Obiekt menu podręcznego — umożliwia autorom tworzącym w sieci Web dodawanie menu podręcznych do stron sieci Web

Aby określić, jak kontrolki zatwierdzone przez administratora mają być obsługiwane w poszczególnych strefach zabezpieczeń, należy wykonać następujące kroki:

1. W przystawce Zasady grupy kliknij opcję Konfiguracja użytkownika, a następnie kliknij opcje Konserwacja programu Internet Explorer i Zabezpieczenia.

2. Kliknij dwukrotnie element Strefy zabezpieczeń i klasyfikacje zawartości, kliknij opcję Importuj bieżące ustawienia stref zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia.

3. Zaznacz strefę zawartości, w której chcesz zarządzać kontrolkami ActiveX, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

4. W obszarze Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek kliknij opcję Zatwierdzone przez administratora.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Menu MCSi
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Obiekt menu podręcznego
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Kontrolka menu z ikonami
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)