Menykontroller

Anger att en grupp ActiveX-kontroller som används för att hantera popup-menyer i webbläsaren är godkända av administratören.

Om du aktiverar den här principen kan de här kontrollerna köras i de säkerhetszoner där du anger att kontroller som godkänns av administratören får köras.

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den anges inte de här kontrollerna som godkända av administratören.

Om du vill ange att en kontroll är godkänd av administratören klickar du först på Aktiverad och markerar sedan kryssrutan för kontrollen:

– MCSiMenu gör att webbförfattare kan kontrollera placeringen av och utseendet på Windows-popup-menyer på webbsidor
– Objekt för popup-meny gör att webbförfattare kan lägga till popup-menyer på webbsidor

Följ stegen nedan om du vill ange hur kontroller som godkänns av administratören ska hanteras för varje säkerhetszon:

1. Klicka på "Användarkonfiguration" i Grupprincip, klicka på "Underhåll av Internet Explorer" och klicka sedan på "Säkerhet".

2. Dubbelklicka på "Säkerhetszoner och klassificering av innehåll", klicka på "Importera inställningar för säkerhetszoner" och klicka sedan på "Ändra inställningar".

3. Markera innehållszonen du vill hantera ActiveX-kontroller i och klicka sedan på "Anpassad nivå".

4. Klicka på "Godkänns av administratör" i området "Kör ActiveX-kontroller och plugin-program".


Stöds på: Minst Internet Explorer 5.0
MCSiMenu
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{275E2FE0-7486-11D0-89D6-00A0C90C9B67}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Objekt för popup-meny
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Kontrollen Ikonic Menu
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{F5131C24-E56D-11CF-B78A-444553540000}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)