Kontrolka transferu plików NetShow

Wyznacza kontrolkę NetShow File Transfer jako kontrolkę zatwierdzoną przez administratora.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, będzie można uruchamiać tę kontrolkę w strefach zabezpieczeń, w których zezwolono na uruchamianie kontrolek zatwierdzonych przez administratora.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, ta kontrolka nie będzie określana jako zatwierdzona przez administratora.

Aby określić, jak kontrolki zatwierdzone przez administratora mają być obsługiwane w poszczególnych strefach zabezpieczeń, należy wykonać następujące kroki:
1. W przystawce Zasady grupy kliknij opcję Konfiguracja użytkownika, a następnie kliknij opcje Konserwacja programu Internet Explorer i Zabezpieczenia.
2. Kliknij dwukrotnie element Strefy zabezpieczeń i klasyfikacje zawartości, kliknij opcję Importuj bieżące ustawienia stref zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia.
3. Zaznacz strefę zawartości, w której chcesz zarządzać kontrolkami ActiveX, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
4. W obszarze Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek kliknij opcję Zatwierdzone przez administratora.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Kontrolka transferu plików NetShow
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Value Name{26F24A93-1DA2-11D0-A334-00AA004A5FC5}
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)