Wyłącz dodawanie harmonogramów dla stron trybu offline

Uniemożliwia użytkownikom określanie, że strony sieci Web mogą być pobierane do przeglądania w trybie offline. Po udostępnieniu stron sieci Web do przeglądania w trybie offline można przeglądać ich zawartość, gdy komputer nie jest połączony z Internetem.

Włączenie tej zasady spowoduje, że użytkownicy nie będą mogli dodawać nowych harmonogramów pobierania zawartości w trybie offline. Pole wyboru Udostępnij w trybie offline w oknie dialogowym Dodawanie ulubionych będzie wygaszone.

Wyłączenie lub nieskonfigurowanie tej zasady umożliwi dodawanie przez użytkowników nowych harmonogramów pobierania zawartości w trybie offline.

Ta zasada jest przeznaczona dla organizacji, w których mogą wystąpić problemy z obciążeniem serwera przez pobieranie zawartości.

Zasada „Ukryj menu Ulubione" (znajdująca się w lokalizacji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer) ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoAddingSubscriptions
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)