Aktiver automatisk registrering

Denne policyinnstillingen tillater at Internet Explorer startes automatisk for å fullføre registreringsprosessen etter at varemerking er fullført for Internett-leverandører (ISPer) via Internet Explorer Administration Kit (IEAK).

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, startes Internet Explorer automatisk for å fullføre registreringsprosessen etter at varemerking er fullført for Internett-leverandører (IEAK). Brukeren kan ikke endre denne funksjonen.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, startes ikke Internet Explorer automatisk for å fullføre registreringsprosessen etter at varemerkingen er fullført for Internett-leverandører (IEAK). Brukeren kan ikke endre denne funksjonen.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, kan brukeren velge å starte Internet Explorer automatisk for å fullføre registreringsprosessen etter at varemerkingen er fullført for Internett-leverandører (IEAK).


Støttes av: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\IEAK
Value NameNoAutomaticSignup
Value TypeREG_SZ
Enabled Value0
Disabled Value1

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)