Tillåt inte åtkomst till Internet Explorer-hjälpen

Den här principinställningen hindrar användaren från att öppna hjälpen i Internet Explorer.

Om du aktiverar den här principinställningen händer följande:
• Hjälp-menyn på menyraden fungerar inte.
• Kommandot Hjälp tas bort från kommandofältet.
• Hjälpen visas inte när användaren trycker på F1.
• Du kan inte öppna Hjälp-menyn från snabbknappen Inställningar (i Internet Explorer 10 i Windows 8).

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen är Hjälp-menyn i Internet Explorer tillgänglig. Användaren kan också öppna hjälpen från kommandofältet eller med F1.


Stöds på: Minst Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Value NameNoHelpMenu
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)