Tillåt inte att sökrutan visas i Internet Explorer

Den här principinställningen förhindrar att sökrutan visas i Internet Explorer. När sökrutan är tillgänglig ingår alla installerade sökleverantörer och en länk till sökinställningarna visas.

Om du aktiverar den här principinställningen visas inte sökrutan i Internet Explorer-ramen.

Om du inaktiverar eller låter bli att konfigurera den här principinställningen visas sökrutan som standard i Internet Explorer-ramen.

Obs! Internet Explorer räknar inte upp sökleverantörer för acceleratorinfrastrukturen om du aktiverar den här principinställningen. Om acceleratorer är aktiverade kan användaren installera sökleverantörer som acceleratorer så att de visas på Accelerator-menyn.


Stöds på: Endast Internet Explorer 7.0 och Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoSearchBox
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)