Wyłącz wszystkie zaplanowane strony trybu offline

Wyłącza istniejące harmonogramy pobierania stron sieci Web do przeglądania w trybie offline.

Po udostępnieniu stron sieci Web do przeglądania w trybie offline można przeglądać ich zawartość, gdy komputer nie jest połączony z Internetem.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, pola wyboru harmonogramów na karcie Harmonogram w oknie właściwości strony sieci Web zostaną wyczyszczone i użytkownicy nie będą mogli ich zaznaczyć. Aby wyświetlić tę kartę, należy kliknąć menu Narzędzia, kliknąć polecenie Synchronizuj, zaznaczyć stronę sieci Web, kliknąć przycisk Właściwości i kliknąć kartę Harmonogram.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona, strony sieci Web będzie można aktualizować zgodnie z harmonogramami określonymi na karcie Harmonogram.

Ta zasada jest przeznaczona dla organizacji, w których mogą wystąpić problemy z obciążeniem serwera przez pobieranie zawartości.

Zasada „Ukryj menu Ulubione" (znajdująca się w lokalizacji Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer) ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
Value NameNoScheduledUpdates
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)