Limity rozmiaru plików dla strefy Intranet

Ogranicza ilość miejsca na dysku, które może zostać użyte przez stronę lub witrynę korzystającą z zachowania trwałości DHTML dla strefy zabezpieczeń Lokalny intranet.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, można określić stałą ilość miejsca na dysku przypadającego na domenę lub na dokument w tej strefie zabezpieczeń.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, nie będzie można ustawić tego limitu.

Uwaga: to ustawienie nie pojawia się w interfejsie użytkownika.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Na domenę (w kilobajtach)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1
Value NameDomainLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value10240
Min Value
Max Value20480
Na dokument (w kilobajtach)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1
Value NameDocumentLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value512
Min Value
Max Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)