Filstorleksbegränsning för zonen Intranät

Begränsar det lagringsutrymme som en sida eller plats som använder DHTML-uppförandet får använda för säkerhetszonen Lokalt intranät.

Om du aktiverar den här principen kan du ange mängden beständigt lagringsutrymme per domän eller per dokument för den här säkerhetszonen.

Om du inaktiverar den här principen eller låter bli att konfigurera den kan du inte ange den här gränsen.

Obs! Den här inställningen syns inte i användargränssnittet.


Stöds på: Minst Internet Explorer 5.0
Per domän (i kB)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1
Value NameDomainLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value10240
Min Value
Max Value20480
Per dokument (i kB)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\1
Value NameDocumentLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value512
Min Value
Max Value

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)