Όρια μεγέθους αρχείων για τη ζώνη περιορισμένων τοποθεσιών

Περιορίζει το μέγεθος χώρου αποθήκευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σελίδα ή τοποθεσία που χρησιμοποιεί τη συμπεριφορά διατήρησης DHTML για τη ζώνη ασφάλειας ελεγχόμενων τοποθεσιών.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, μπορείτε να καθορίσετε τον μόνιμο αποθηκευτικό χώρο ανά τομέα ή ανά έγγραφο για αυτήν την ζώνη ασφαλείας.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, δεν θα μπορείτε να καθορίσετε αυτό το όριο.

Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Ανά τομέα (σε ΚΒ)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4
Value NameDomainLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value
Ανά έγγραφο (σε ΚΒ)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4
Value NameDocumentLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value64
Min Value
Max Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)