Wyłącz zmienianie ustawień Kalendarza i Kontaktów

Uniemożliwia użytkownikom zmienianie domyślnych programów służących do zarządzania harmonogramami i kontaktami.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, pola kombi Kalendarz i Kontakt w obszarze Programy internetowe będą wyświetlane jako wygaszone. Aby wyświetlić te opcje, należy otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe, a następnie kliknąć kartę Programy.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli określać programy używane do zarządzania harmonogramami i kontaktami, jeśli są zainstalowane programy służące do wykonywania tych zadań.

Zasada „Wyłącz stronę Programy" (znajdująca się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania) ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Program Internet Explorer 5.0 lub nowszy. Nieobsługiwane w systemie Windows Vista.
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameCalendarContact
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)