Απενεργοποίηση αλλαγής ρυθμίσεων πιστοποιητικών

Εμποδίζει την αλλαγή των ρυθμίσεων πιστοποιητικών στον Internet Explorer από τους χρήστες. Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν την ταυτότητα των εκδοτών λογισμικού.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι ρυθμίσεις στην περιοχή πιστοποιητικών στην καρτέλα "Περιεχόμενο" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet" θα είναι απενεργοποιημένες.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα μπορούν να εισάγουν νέα πιστοποιητικά, να καταργούν εγκεκριμένους εκδότες και να αλλάζουν ρυθμίσεις για πιστοποιητικά που έχουν ήδη εγκριθεί.

Η πολιτική "Απενεργοποίηση της σελίδας Περιεχόμενο" (που βρίσκεται στη διαδρομή \Ρυθμίσεις χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Πίνακας Ελέγχου Internet), η οποία καταργεί την καρτέλα "Περιεχόμενο" από τον Internet Explorer στον Πίνακα Ελέγχου, υπερισχύει αυτής της πολιτικής. Εάν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η πολιτική αγνοείται.

Προσοχή: Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική, οι χρήστες θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν τον "Οδηγό εισαγωγής διαχείρισης πιστοποιητικού", κάνοντας διπλό κλικ σε ένα αρχείο πιστοποιητικού δημοσίευσης λογισμικού (.spc). Αυτός ο οδηγός δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν και να ρυθμίσουν παραμέτρους για πιστοποιητικά από συντάκτες λογισμικού, τα οποία δεν έχουν ήδη ρυθμιστεί για τον Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameCertificates
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)