Deaktiver ændring af forbindelsesindstillinger

Forhindrer brugerne i at ændre opkaldsindstillingerne.

Hvis du aktiverer denne politik, nedtones knappen Indstillinger under fanen Forbindelser i dialogboksen Internetindstillinger.

Hvis du deaktiverer denne politik eller undlader at konfigurere den, kan brugerne ændre indstillingerne for opkaldsforbindelser.

Hvis du angiver politikken Deaktiver fanen Forbindelser (findes i \Brugerkonfiguration\Administrative skabeloner\Windows-komponenter\Internet Explorer\Kontrolpanelet Internet), behøver du ikke at angive denne politik, fordi politikken Deaktiver fanen Forbindelser fjerner fanen Forbindelser fra brugergrænsefladen.


Understøttet på: Mindst Internet Explorer 5.0
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnection SettingsREG_DWORD1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control PanelConnwiz Admin LockREG_DWORD1

inetres.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)