Aktivera funktionen Komplettera automatiskt för användarnamn och lösenord i formulär

Den här funktionen för automatisk komplettering kan komma ihåg och föreslå användarnamn och lösenord för formulär.

Om du aktiverar den här inställningen kan användaren inte ändra Användarnamn och lösenord för formulär eller Fråga om jag vill spara lösenord. Funktionen Komplettera automatiskt aktiveras för Användarnamn och lösenord för formulär. Du måste bestämma om du vill använda Fråga om jag vill spara lösenord.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användaren inte ändra Användarnamn och lösenord för formulär eller Fråga om jag vill spara lösenord. Funktionen Komplettera automatiskt inaktiveras för Användarnamn och lösenord för formulär. Användaren kan inte heller välja att bli tillfrågad huruvida lösenord ska sparas.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen kan användaren aktivera funktionen Komplettera automatiskt för användarnamn och lösenord i formulär och alternativet att uppmana att spara lösenord. Det här alternativet visas när användarna öppnar dialogrutan Internetalternativ, klickar på fliken Innehåll och sedan på knappen Inställningar.


Stöds på: Minst Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno
Aktivera princip:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_DWORD
Value1
Inaktivera princip:
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameFormSuggest Passwords
Value TypeREG_DWORD
Value1

Fråga om jag vill spara lösenord
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameFormSuggest PW Ask
Value TypeREG_SZ
Default Valueno
True Valueyes
False Valueno

inetres.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)