Wyłącz zmienianie ustawień Asystenta profilów

Uniemożliwia użytkownikom zmienianie ustawień Asystenta profilów.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, przycisk Mój profil w obszarze Informacje osobiste na karcie Zawartość w oknie dialogowym Opcje internetowe będzie wyświetlany jako wygaszony.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, użytkownicy będą mogli zmieniać informacje w swoich profilach, takie jak adres zamieszkania i adres e-mail.

Zasada „Wyłącz stronę Zawartość" (znajdująca się w lokalizacji \Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Internet Explorer\Internetowy panel sterowania), która powoduje usunięcie karty Zawartość z programu Internet Explorer w Panelu sterowania, ma pierwszeństwo przed tą zasadą. Jeśli jest ona włączona, ta zasada jest ignorowana.


Obsługiwane na: Tylko programy Internet Explorer 5.0 i Internet Explorer 6.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Value NameProfiles
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)