Ενεργοποίηση της εμφάνισης σφαλμάτων δεσμών ενεργειών

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει εάν θα εμφανίζονται τα σφάλματα δέσμης ενεργειών όταν μια σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά εξαιτίας προβλημάτων με τις δέσμες ενεργειών που περιέχει. Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά είναι χρήσιμη για τους προγραμματιστές κατά τη δοκιμή ιστοσελίδων.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα σφάλματα δέσμης ενεργειών εμφανίζονται στο χρήστη όταν μια σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά εξαιτίας προβλημάτων με τις δέσμες ενεργειών που περιέχει. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, τα σφάλματα δέσμης ενεργειών δεν εμφανίζονται στο χρήστη όταν μια σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά εξαιτίας προβλημάτων με τις δέσμες ενεργειών που περιέχει. Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν την εμφάνιση των σφαλμάτων δεσμών ενεργειών.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameError Dlg Displayed On Every Error
Value TypeREG_SZ
Enabled Valueyes
Disabled Valueno

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)