Sikkerhetssoner: Brukerne kan ikke legge til eller slette webområder

Hindrer at brukerne legger til eller fjerner områder fra sikkerhetssoner. En sikkerhetssone en samling websider med samme sikkerhetsnivå.

Hvis du aktiverer denne policyen, deaktiveres administrasjonsinnstillingene for sikkerhetssoner. (Hvis du vil se områdeadministrasjonsinnstillingene for sikkerhetssoner, klikker du kategorien Sikkerhet og deretter knappen Områder i dialogboksen Alternativer for Internett.)

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, kan brukerne legge til webområder eller fjerne områder fra sonene Klarerte områder og Begrensede områder, og endre innstillinger for sonen Lokalt intranett.

Denne policyinnstillingen hindrer at brukerne endrer områdeadministrasjonsinnstillinger for sikkerhetssoner som er opprettet av administratoren.

Obs! policyinnstillingen Deaktiver siden Sikkerhets (finnes i \Brukerkonfigurasjon\Administrative maler\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet Kontrollpanel), som fjerner kategorien Sikkerhet fra grensesnittet, overstyrer denne policyen. Hvis den aktiveres, ignoreres denne policyen.

Se også policyinnstillingen Sikkerhetssoner: Bruk bare maskininnstillinger.


Støttes av: Minst Internet Explorer 5.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Value NameSecurity_zones_map_edit
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

inetres.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)