Να μην επιτρέπεται ο καθορισμός του διαστήματος ελέγχου για ενημερώσεις (σε ημέρες)

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής δεν επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν το διάστημα ελέγχου για ενημερώσεις. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 ημέρες.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο χρήστης δεν μπορεί να καθορίσει το διάστημα ελέγχου για ενημερώσεις. Θα πρέπει να καθορίσετε εσείς το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων για ενημερώσεις.

Εάν απενεργοποιήσετε ή δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι χρήστες μπορούν να καθορίζουν το διάστημα μεταξύ των ελέγχων για ενημερώσεις.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 7.0
Χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων για ενημερώσεις (σε ημέρες):

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main
Value NameUpdate_Check_Interval
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value1
Max Value365

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)