Απενεργοποίηση αποκλεισμού παλιών στοιχείων ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής καθορίζει αν ο Internet Explorer θα αποκλείει συγκεκριμένα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX. Τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν αποκλείονται ποτέ στη Ζώνη Intranet.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, ο Internet Explorer σταματά να αποκλείει τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Αν απενεργοποιήσετε ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτής της πολιτικής, ο Internet Explorer συνεχίζει να αποκλείει συγκεκριμένα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα "Outdated ActiveX Controls" (Παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX) στη βιβλιοθήκη TechNet του Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameVersionCheckEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)