Απενεργοποίηση αποκλεισμού παλιών στοιχείων ελέγχου ActiveX για τον Internet Explorer σε συγκεκριμένους τομείς

Αυτή η ρύθμιση πολιτικής σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε μια λίστα τομέων στους οποίους ο Internet Explorer θα σταματήσει να αποκλείει παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX. Τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν αποκλείονται ποτέ στη ζώνη Intranet.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, μπορείτε να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη λίστα τομέων για τους οποίους τα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν θα αποκλείονται στον Internet Explorer. Κάθε καταχώρηση τομέα πρέπει να έχει μία από τις παρακάτω μορφές:

1. "όνομα.τομέα.TLD". Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τον τομέα *.contoso.com/*, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση "contoso.com"
2. "όνομα κεντρικού υπολογιστή". Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τον κεντρικό υπολογιστή http://example, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση "example"
3. "file:///διαδρομή/όνομα αρχείου.htm". Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση "file:///C:/Users/contoso/Desktop/index.htm"

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, η λίστα διαγράφεται και ο Internet Explorer συνεχίζει να αποκλείει συγκεκριμένα παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX σε όλους τους τομείς στη ζώνη Internet.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Outdated ActiveX Controls" (Παλιά στοιχεία ελέγχου ActiveX) στη βιβλιοθήκη TechNet για τον Internet Explorer.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 8.0
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext
Value NameListBox_DomainAllowlist
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Λίστα επιτρεπόμενων τομέων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\Domain
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)