Registerundantag vid nätverksväxling

Anger de registersökvägar som inte växlar (roam) med en användares profil. Exempel: /REGISTRYEXCLUSIONLIST=software\classes;software\clients.


Stöds på: Minst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7
Filundantag vid nätverksväxling

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Integration
Value NameRoamingRegistryExclusions
Value TypeREG_SZ
Default ValueSoftware\Classes

appv.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)