Rapporteringsserver

URL for rapporteringsserver: Viser URL-adressen for rapporteringsserveren.

Rapporteringstid: Når klientdata skal rapporteres til serveren. Acceptabelt område er 0~23, svarende til 24 timer på en dag. En god tommelfingerregel er, at tiden ikke skal indstilles til et travlt tidspunkt på dagen, f.eks. kl. 9.00.

Udskyd rapportering til vilkårlige minutter: Det maksimale antal minutter for vilkårlig forsinkelse lagt oven i rapporteringstiden. På et travlt system hjælper den vilkårlige forsinkelse med at reducere serverbelastningen.

Gentag rapportering hver (dage): Det periodiske interval i dage for afsendelse af rapporteringsdata.

Datacachegrænse: Denne værdi angiver den maksimale størrelse i megabyte (MB) for XML-cachen til lagring af rapporteringsoplysninger. Standardværdien er 20 MB. Størrelsen gælder for cachen i hukommelsen. Når grænsen nås, fornys logfilen. Når en ny post skal tilføjes (nederst på listen), slettes en eller flere af de ældste poster (øverst på listen), så der bliver plads til nye. Der logges en advarsel i klientloggen og i hændelsesloggen, første gang det sker, og der logføres ikke igen, før cachen er blevet ryddet ved transmission og loggen er blevet fyldt igen.

Datablokstørrelse: Denne værdi angiver den maksimale størrelse i byte, der skal overføres til serveren samtidig ved en rapporteringsoverførsel for at undgå permanente transmissionsfejl, når loggen har nået en betydelig størrelse. Standardværdien er 65536. Ved overførsel af rapportdata til serveren, fjernes én blok med programposter ad gangen, som er mindre end eller lig med blokstørrelsen i byte XML-data fra cachen og sendes til serveren. Hver blok får generelle klientdata og den globale pakkeliste tilføjet foran, og disse medregnes ikke i beregninger af blokstørrelsen. Der er potentiale for en ekstremt stor pakkeliste, der medfører transmissionsfejl ved lav båndbredde eller usikre forbindelser.


Understøttet på: Mindst Windows Server 2008 R2 eller Windows 7
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

URL for rapporteringsserver

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingServerURL
Value TypeREG_SZ
Default Value
Rapporteringstid

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingStartTime
Value TypeREG_DWORD
Default Value3
Min Value0
Max Value23
Udskyd rapportering i vilkårlige minutter

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingRandomDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value30
Min Value0
Max Value60
Gentag rapportering hver (dage)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingInterval
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
Min Value1
Max Value30
Datacachegrænse

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataCacheLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value20
Min Value1
Max Value1024
Datablokstørrelse

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\AppV\Client\Reporting
Value NameReportingDataBlockSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value65536
Min Value1024
Max Value4294967295

appv.admx

Administrative skabeloner (computere)

Administrative skabeloner (brugere)