Instellingen voor VBA-macro meldingen

Met deze beleidsinstelling kunt u bepalen hoe de opgegeven toepassingen gebruikers waarschuwen wanneer er VBA-macro's (Visual Basic for Applications) aanwezig zijn.

Als u deze beleidsinstelling inschakelt, kunt u kiezen uit vier opties om te bepalen hoe de gebruiker door de opgegeven toepassingen wordt gewaarschuwd voor macro's:

- Alle macro's uitschakelen met melding: in de toepassing wordt de vertrouwensbalk weergegeven voor alle macro's, ongeacht of deze zijn ondertekend of niet. Met deze optie wordt de standaardconfiguratie in Office afgedwongen.

- Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van digitaal ondertekende macro's: de vertrouwensbalk wordt weergegeven voor digitaal ondertekende macro's, zodat gebruikers ze kunnen inschakelen of hun uitgeschakeld kunnen laten. Niet-ondertekende macro's worden uitgeschakeld en gebruikers krijgen geen melding.

- Alle macro's zonder melding uitschakelen: alle macro's worden uitgeschakeld, of ze zijn ondertekend of niet, en gebruikers krijgen geen melding.

- Alle macro's inschakelen (niet aanbevolen): alle macro's worden ingeschakeld, of ze zijn ondertekend of niet. Deze optie kan de beveiliging aanzienlijk verslechteren, omdat schadelijke code kan worden uitgevoerd zonder dat dit wordt gedetecteerd.

Als u deze beleidsinstelling uitschakelt, wordt 'Alle macro's uitschakelen met melding' de standaardinstelling.

Als u deze beleidsinstelling niet configureert en gebruikers in de opgegeven toepassingen bestanden openen die VBA-macro's bevatten, worden de bestanden geopend met uitgeschakelde macro's en wordt de vertrouwensbalk weergegeven met een waarschuwing dat er macro's aanwezig zijn en zijn uitgeschakeld. Gebruikers kunnen de bestanden bekijken en bewerken, indien van toepassing, maar kunnen geen uitgeschakelde functies gebruiken totdat ze die inschakelen door op de vertrouwensbalk op 'Inhoud inschakelen' te klikken. Als de gebruiker op 'Inhoud inschakelen' klikt, wordt het document toegevoegd als vertrouwd document.

Belangrijk: als 'Alle macro's uitschakelen, met uitzondering van digitaal ondertekende macro's' is geselecteerd, kunnen gebruikers geen niet-ondertekende Access-databases openen.

Houd er ook rekening mee dat in Microsoft Office certificaten voor vertrouwde uitgevers worden opgeslagen in het archief Vertrouwde uitgevers van Internet Explorer. In eerdere versies van Microsoft Office werden certificaatgegevens van vertrouwde uitgevers (met name de certificaatvingerafdruk) opgeslagen in een speciaal Office-archief met vertrouwde uitgevers. Microsoft Office leest de certificaatgegevens van vertrouwde uitgevers nog steeds uit het Office-archief met vertrouwde uitgevers, maar schrijft geen gegevens naar dit archief.

Als u een lijst met vertrouwde uitgevers hebt gemaakt in een vorige versie van Microsoft Office en u een upgrade naar Office uitvoert, wordt de lijst met vertrouwde uitgevers dus nog steeds herkend. Alle vertrouwde uitgeverscertificaten die u aan de lijst toevoegt, worden echter opgeslagen in het archief met vertrouwde uitgevers van Internet Explorer.

Ondersteund op: Minimaal Windows Server 2008 R2 of Windows 7


excel16.admx

Beheersjablonen (computers)

Beheersjablonen (gebruikers)