Aktiver diskkvoter

Denne policyinnstillingen aktiverer og deaktiverer diskkvotebehandling på alle NTFS-volumer på datamaskinen og hindrer at brukere endrer innstillingen.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, aktiveres diskkvotebehandling, og brukere kan ikke deaktivere den.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, deaktiveres diskkvotebehandling, og brukere kan ikke aktivere den.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, er diskkvotebehandling deaktivert som standard, men administratorer kan aktivere den.

Systemet deaktiverer alternativet Aktiver kvotebehandling i kategorien Kvote på NTFS-volumer for å hindre at brukere endrer innstillingen mens en innstilling er aktivert.

Obs! Denne policyinnstillingen aktiverer diskkvotebehandling, men den verken angir eller håndhever en bestemt diskkvotegrense. Hvis du vil angi en diskkvotegrense, bruker du policyinnstillingen Standard kvotegrense og advarselsnivå. Ellers bruker systemet den fysiske plassen på volumet som kvotegrense.

Obs! Hvis du vil aktivere eller deaktivere diskkvotebehandling uten å angi en innstilling, høyreklikker du navnet på et NTFS-volum i Min datamaskin og klikker Egenskaper. Klikk kategorien Kvote, og klikk deretter Aktiver kvotebehandling.


Støttes av: Minst Windows 2000
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota
Value NameEnable
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

diskquota.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)