Aktivera diskkvoter

Den här principinställningen aktiverar och inaktiverar hantering av diskkvoter på alla datorns NTFS-volymer och förhindrar att användare ändrar inställningen.

Om du aktiverar principinställningen kan diskkvoter hanteras, och användare kan inte inaktivera inställningen.

Om du inaktiverar principinställningen kan diskkvoter inte hanteras, och användare kan inte aktivera inställningen.

Om principinställningen inte konfigureras inaktiveras hantering av diskkvoter som standard, men kan aktiveras av administratörer.

För att förhindra att användare ändrar en aktiv inställning, inaktiveras alternativet "Aktivera kvothantering" automatiskt på fliken "Kvot" på NTFS-volymer.

Obs! Den här principinställningen aktiverar diskkvothantering, men upprättar eller tillämpar inte någon speciell diskkvotgräns. Om du vill ange en viss diskkvotgräns kan du använda principinställningen "Standardvärden för kvotgräns och varningsnivå". Annars används volymens fysiska utrymme som kvotgräns.

Obs! Du kan aktivera eller inaktivera diskkvothantering utan att använda någon inställning genom att högerklicka på en NTFS-volym i Den här datorn, välja Egenskaper, klicka på fliken Kvot och sedan markera alternativet "Aktivera kvothantering".


Stöds på: Minst Windows 2000
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota
Value NameEnable
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

diskquota.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)