Konfigurer behandling av policy for mappeomadressering

Denne policyinnstillingen angir når policyer for mappeomadressering oppdateres.

Denne policyinnstillingen påvirker alle policyinnstillinger som bruker komponenten for mappeomadressering i gruppepolicyen, for eksempel policyinnstillinger i Windows-innstillinger\Mappeomadressering. Du kan bare angi policyer for mappeomadressering for gruppepolicyobjekter som er lagret i Active Directory, og ikke for gruppepolicyobjekter på den lokale datamaskinen.

Policyinnstillingen overstyrer egendefinerte innstillinger som programmet som implementerte policyen for mappeomadressering, angav da det ble installert.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, kan du bruke avmerkingsboksene til å endre alternativene. Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen eller ikke konfigurerer den, har den ingen innvirkning på systemet.

Alternativet Tillat behandling over en langsom nettverkstilkobling oppdaterer policyene selv når oppdateringen overføres over en langsom nettverkstilkobling, for eksempel en telefonlinje. Oppdateringer over langsomme tilkoblinger kan forårsake betydelige forsinkelser.

Alternativet Utfør selv om gruppepolicyobjekter ikke er endret oppdaterer policyene og bruker dem på nytt selv om de ikke er endret. Mange policyoppsett angir at de bare skal oppdateres når de er endret. Du vil imidlertid kanskje også oppdatere uendrede policyer, for eksempel for å gjenopprette en policyinnstilling hvis en bruker har endret den.


Støttes av: Minst Windows 2000
Tillat behandling over en langsom nettverkstilkobling
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}
Value NameNoSlowLink
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1
Utfør selv om gruppepolicyobjekter ikke er endret
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861}
Value NameNoGPOListChanges
Value TypeREG_DWORD
Default Value1
True Value0
False Value1

grouppolicy.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)