Fakstjeneste

Denne policyinnstillingen tillater eller forbyr bruk av snapin-modulen.

Hvis du aktiverer denne policyinnstillingen, er snapin-modulen tillatt og kan legges til i Microsoft Management Console eller kjøres fra kommandolinjen som en frittstående konsoll.

Hvis du deaktiverer denne policyinnstillingen, er snapin-modulen forbudt og kan ikke legges til i Microsoft Management Console eller kjøres fra kommandolinjen som en frittstående konsoll. Det vises en feilmelding om at policyinnstillingen forbyr bruk av denne snapin-modulen.

Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, angir policyinnstillingen Begrens brukere til listen over eksplisitt tillatte snapin-moduler om snapin-modulen er tillatt eller forbudt.

- Hvis policyinnstillingen Begrens brukere til listen over eksplisitt tillatte snapin-moduler er aktivert, kan ikke brukerne bruke noen snapin-moduler, bortsett fra dem som er eksplisitt tillatt. Aktiver denne policyinnstillingen for eksplisitt å tillate bruk av snapin-modulen. Hvis denne policyinnstillingen ikke er konfigurert eller er deaktivert, er det forbudt å bruke snapin-modulen.

- Hvis policyinnstillingen Begrens brukere til listen over eksplisitt tillatte snapin-moduler er deaktivert eller ikke konfigurert, kan brukerne bruke alle snapin-moduler, bortsett fra dem som er eksplisitt forbudt. Deaktiver denne policyinnstillingen for eksplisitt å forby bruk av snapin-modulen. Hvis denne policyinnstillingen ikke er konfigurert eller er aktivert, er det tillatt å bruke snapin-modulen.

Når en snapin-modul er forbudt, vises den ikke i vinduet Legg til / fjern snapin-modul i Microsoft Management Console. Når en bruker åpner en konsollfil som inneholder en forbudt snapin-modul, åpnes konsollfilen, men snapin-modulen vises ikke.


Støttes av: Minst Windows 2000
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\MMC\{753EDB4D-2E1B-11D1-9064-00A0C90AB504}
Value NameRestrict_Run
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value0
Disabled Value1

mmcsnapins.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)