Konfigurera körningsnivå för scenario

Bestämmer körningsnivån för diagnostik för startprestanda i Windows.

Om du aktiverar den här principinställningen måste du välja en körningsnivå i listrutan. Om du väljer att endast hitta problem och felsöka upptäcker Diagnostic Policy Service (DPS) startprestandaproblem och försöker ta reda på vad de beror på. Orsakerna loggas i händelseloggen när de upptäcks, men inga åtgärder vidtas. Om du väljer upptäckt, felsökning och lösning upptäcker DPS startprestandaproblem och visar för användaren att det finns hjälp att få att lösa problemet.

Om du inaktiverar den här principinställningen kan Windows inte hitta, felsöka eller lösa några startprestandaproblem som hanteras av DPS.

Om du inte konfigurerar den här principinställningen löser DPS startprestandaproblem i Windows om inget annat anges.

Den här principinställningen börjar endast gälla om scenariokörningsprincipen för all diagnostik inte har konfigurerats.

Varken datorn eller några tjänster behöver startas om för att den här principen ska börja gälla: ändringarna börjar gälla omedelbart.

Den här principinställningen börjar endast gälla om DPS (Diagnostic Policy Service) körs. När tjänsten har stoppats eller inaktiverats körs inga diagnostiska scenarier. DPS kan konfigureras med snapin-modulen Tjänster i Microsoft Management Console.


Stöds på: Minst Windows Vista
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}
Value NameScenarioExecutionEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0
Aktivera princip:
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}
Value NameScenarioExecutionEnabled
Value TypeREG_DWORD
Value1
Inaktivera princip:
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}
Value NameScenarioExecutionEnabled
Value TypeREG_DWORD
Value0

Körningsnivå för scenario


 1. Endast identifiering och felsökning
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}
  Value NameEnabledScenarioExecutionLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Identifiering, felsökning och lösning
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WDI\{67144949-5132-4859-8036-a737b43825d8}
  Value NameEnabledScenarioExecutionLevel
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


performancediagnostics.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)