Limity rozmiaru plików dla strefy Witryny z ograniczeniami

Ogranicza ilość pamięci dyskowej zużywanej przez stronę lub witrynę wykorzystującą zachowanie trwałości DHTML dla strefy zabezpieczeń Witryny z ograniczeniami.

Jeśli ta zasada zostanie włączona, można określić ilość trwałego magazynowania przypadającego na domenę lub na dokument w tej strefie zabezpieczeń.

Jeśli ta zasada zostanie wyłączona lub pozostanie nieskonfigurowana, nie będzie można ustalić limitu tej ilości.

Uwaga: to ustawienie nie pojawia się w interfejsie użytkownika.


Obsługiwane na: Co najmniej program Internet Explorer 5.0
Na domenę (w kilobajtach)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4
Value NameDomainLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value640
Min Value
Max Value
Na dokument (w kilobajtach)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Persistence\4
Value NameDocumentLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value64
Min Value
Max Value

inetres.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)